25 OCTOMBRIE - 14 NOIEMBRIE

INFORMARE

Informarea societății civile privind introducerea bugetării participative și realizarea unor parteneriate pentru promovarea procesului; Apel deschis pentru membri Consiliului Bugetării Participative Mediatizare pe toate canalele de comunicare
15 NOIEMBRIE - 15 IANUARIE

DEPUNERE PROIECTE

Promovarea etapei de colectare a adeziunilor pentru proiecte la nivel de cartier prin întâlniri auto-organizate de cetățeni, dar și prin întâlniri facilitate de Consiliul Bugetării; Depunerea propunerilor pe platforma online și la sediul Primăriei
16 IANUARIE - 26 IANUARIE

VERIFICARE PROIECTE DEPUSE

Verificarea eligibilității și feedback pentru clarificarea și completarea și/sau corectarea propunerilor, soluționarea contestațiilor posibile privind eligibilitatea la dezbateri publice ale Consiliului Bugetării Participative;
27 IANUARIE - 15 FEBRUARIE

VOTARE PROIECTE

Votul pentru cele două categorii și publicarea listei cu proiectele câștigătoare; Realocarea eventuală a bugetului în ipoteza în care proiectele câștigătoare au o valoare mai mică de 500.000 lei
16 FEBRUARIE - 16 FEBRUARIE

AFISARE PROIECTE CASTIGATOARE

Implementarea și monitorizarea periodică a implementării proiectelor.